คลิปทดลองเรียนคอร์ส Adobe Photoshop CC 2020

Lesson 1 intro
1. Intro to Photoshop
2. User Interface
3.Create New Document
4. Open Document
5. Save, Save As, (Adobe Clound)
6. Layers Understanding
7. Basic Navigation
8. Move, Transform
Lesson 9 Colour Profile
10. How to Fix an image and Level

ในคอร์สเรียนเต็มกว่าอีก 65 Lesson

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อินบ็อกซ์เพจ
สอน illustrator & Photoshop โดย Kripart.net
https://www.facebook.com/freetutorbypetergbs/

Copyright@2018 www.kripart.net

725/1 moo.14 Palarn, Payakkaphumpisai, Maha Sarakham, Thailand