0

ทดลองเรียนก่อน เรียนเข้าใจ ชอบสไตล์การสอน ค่อยลงทะเบียนค่า...

ตัวอย่างคลิปสอนโปรแกรม Final cut Pro X โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ของ Mac OSX

Lesson 12 Text 3D in FCPX
Intro to iMovie

ตัวอย่างคลิปสอนจากคอร์ส iMovie โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ iPhone

App ที่สามารถใช้ฟรีได้ทุก Device ของ Apple

ตัวอย่างคลิปสอนโปรแกรม After Effect

เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำสเปเชียลเอฟเฟคให้กับคลิปวีดีโอ สร้งการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ (เหมาะกับการสร้างชิ้นงานวีดีโอสั้นๆ แล้วนำไปตัดต่อร่วมกันในโปรแกรม Premirer Pro อีกที)

ตัวอย่างคลิปสอนโปรแกรม Premiere Pro

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ สร้างงานพรีเซนต์เทชั่น ไปจนถึงการตัดต่อสำหรับการสร้างภาพยนต์

ตัวอย่างคลิปสอนโปรแกรม Blender

เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบ สร้างงานประเภท 3 มิติ (ตัวโปรแกรมเป็น Open Source สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

Blender Lesson 1
Blender Lesson 1

Copyright@2018 www.kripart.net

725/1 moo.14 Palarn, Payakkaphumpisai, Maha Sarakham, Thailand